ГА «Беларуская асацыяцыя журналістаў»

Редакционная политика сайта
Рэгістрацыя

За якасную журналістыку

Аб кампаніі «За якасную журналістыку»
Международные принципы профессиональной этики в журналистике
Брашуры кампаніі
Декларация принципов поведения журналиста